Ceník vodného a stočného

Cena vodného a stočného od 1. 1. 2024

 

  •             Vodné 38,00 Kč/m+ 4,56 Kč (12 % DPH) = 42,56 Kč/m3
  •             Stočné 56,00 Kč/m+ 6,72 Kč (12 % DPH) = 62,72 Kč/m3

 

Příloha č.12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. – směrná čísla (paušál) – rodinné domy 36 m3/os./rok.

Ceny vodného a stočného jsou stanoveny v souladu s cenovými předpisy (zejména zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, úplné znění přílohy č. 12 „Směrná čísla roční spotřeby vody“ k vyhlášce č. 428/2001 Sb, platný výměr MF ČR, Zákon a).