Ceník vodného a stočného

Ceník pro rok 2023

  •             Vodné 31,82 Kč/m3 + 3,18 Kč (10 % DPH) = 35 Kč/m3
  •             Stočné 54,55 Kč/m3 + 5,45 Kč (10 % DPH) = 60 Kč/m3

 

Příloha č.12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. – směrná čísla rodinné domy 36 m3/os./rok.
Měsíční poplatek činí 180 Kč/os./měsíc včetně DPH.

Ceny vodného a stočného jsou stanoveny v souladu s cenovými předpisy (zejména zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, úplné znění přílohy č. 12 „Směrná čísla roční spotřeby vody“ k vyhlášce č. 428/2001 Sb, platný výměr MF ČR, Zákon a).