Vodovod - svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice byl založen Stanovami svazku obcí ze dne 14. 2. 2000. Předmětem činnosti svazku obcí je výstavba a provoz vodovodu, kanalizace a čističky odpadních vod v katastrálních územích Pravlov, Trboušany, Němčičky a Kupařovice za účelem zásobování obcí pitnou vodou, odvodu a likvidace odpadních vod. Jménem svazku jedná předseda svazku pan Martin Janíček (starosta obce Pravlov).

Odborné služby související s provozem vodovodu zajišťuje smluvně DKM Moravia a.s.,
Masarykovo náměstí 142/10, 664 64 Dolní Kounice.

Ceník pro rok 2023

 

  •             Vodné 31,82 Kč/m+ 3,18 Kč (10 % DPH) = 35 Kč/m3
  •             Stočné 54,55 Kč/m+ 5,45 Kč (10 % DPH) = 60 Kč/m3

 

Příloha č.12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. – směrná čísla rodinné domy 36 m3/os./rok.
Měsíční poplatek činí 180 Kč/os./měsíc včetně DPH.


Kontakt:
sídlo Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice
IČ: 70 82 55 64
DIČ: CZ70825564
E-mail: info@vodovod-so.cz
Datová schránka: 6hkr5rx
 Úpravna vody