Vodovod - svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice byl založen Stanovami svazku obcí ze dne 14. 2. 2000. Předmětem činnosti svazku obcí je výstavba a provoz vodovodu, kanalizace a čističky odpadních vod v katastrálních územích Pravlov, Trboušany, Němčičky a Kupařovice za účelem zásobování obcí pitnou vodou, odvodu a likvidace odpadních vod. Jménem svazku jedná předseda svazku pan Martin Janíček (starosta obce Pravlov).

Odborné služby související s provozem vodovodu zajišťuje smluvně DKM Moravia a.s.,
Masarykovo náměstí 142/10, 664 64 Dolní Kounice.

Cena vodného a stočného od 1. 1. 2024

 

  •             Vodné 38,00 Kč/m+ 4,56 Kč (12 % DPH) = 42,56 Kč/m3
  •             Stočné 56,00 Kč/m+ 6,72 Kč (12 % DPH) = 62,72 Kč/m3

 

Příloha č.12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. – směrná čísla (paušál) – rodinné domy 36 m3/os./rok.

Ceny vodného a stočného jsou stanoveny v souladu s cenovými předpisy (zejména zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, úplné znění přílohy č. 12 „Směrná čísla roční spotřeby vody“ k vyhlášce č. 428/2001 Sb, platný výměr MF ČR, Zákon a).


Kontakt:
sídlo Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice
IČ: 70 82 55 64
DIČ: CZ70825564
E-mail: info@vodovod-so.cz
Datová schránka: 6hkr5rx
 Úpravna vody