Vodovod - svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice byl založen Stanovami svazku obcí ze dne 14. 2. 2000. Předmětem činnosti svazku obcí je výstavba a provoz vodovodu, kanalizace a čističky odpadních vod v katastrálních územích Pravlov, Trboušany, Němčičky a Kupařovice za účelem zásobování obcí pitnou vodou, odvodu a likvidace odpadních vod. Jménem svazku jedná předseda svazku pan Ing. Zdeněk Kail ( starosta obce Pravlov ).

Odborné služby související s provozem vodovodu zajišťuje smluvně DKM Moravia a.s.,
Masarykovo náměstí 142/10, 664 64 Dolní Kounice.
Ceník pro rok 2021:
Vodné  činí 30,00 Kč/m3 včetně 10% DPH

Stočné činí 50,00 Kč/m3 včetně 10% DPH
Stočné podle směrného čísla podle Přílohy č.12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. směrná čísla
rodinné domy 36 m3/osobu = paušál 150 Kč/osobu/měsíc včetně 10% DPH

Kontakt:
sídlo Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice
IČ: 70 82 55 64
DIČ: CZ70825564
Ing. Zdeněk Kail – předseda svazku
Tel.: + 420 546 421 224
Mob.:+ 420 603 849 759
E-mail: info@vodovod-so.cz
Datová schránka:6hkr5rx
 Úpravna vody

účetní:
Martina Šustová, tel.: +420 730 674 771
e-mail: info@vodovod-so.cz

v případě poruchy volejte:
Petr Němec, tel.:+ 420 603 841 053
Karel Grégr, tel.: +420 605 516 960
Jaroslav Macík, tel.: +420 733 765 060