Veřejné zakázky

Věstník veřejných zakázek,  je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.


Veřejné zakázky podléhající uveřejnění najdete:

1/ Profil zadavatele ve VVZ -profil zadavatele.
2/ Profil zadavatele na portálu pro vhodné uveřejnění - profil zadavatele.