O svazku

Vodovod-svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice byl založen Stanovami svazku obcí v roce 2000. Předmětem činnosti svazku obcí je výstavba a provoz vodovodu, kanalizace a čističky odpadních vod v katastrálních územích Pravlov, Trboušany, Němčičky a Kupařovice za účelem zásobování obcí pitnou vodou, odvodu a likvidace odpadních vod. Odborné služby související s provozem vodovodu zajišťuje smluvně DKM Moravia a.s., Masarykovo náměstí 142/10, 664 64 Dolní Kounice.

Výbor svazku 2022-2026

Martin Janíček – předseda svazku (obec Pravlov)

Jana Klusáčková – člen (obec Pravlov)

Jaromír Kubant – člen (obec Trboušany)

Ing. Michal Svoboda -  člen (obec Trboušany)

Ing. Tereza Hanělová – člen (obec Němčičky)

Soňa Kutková – člen (obec Němčičky)

Jiří Dvořák – člen (obec Kupařovice)

Marek Homolka – člen (obec Kupařovice)