Rozbory vody

Stávající vrt pitné vody se nachází v k.ú. Trboušany. Je hluboký 175,5 m s průtokem 2,5 l/s a vyznačuje se velmi kvalitní pitnou vodou. Se zvyšujícími se nároky na množství spotřeby vody bylo rozhodnuto o vybudování jímacího záložního vrtu v blízkosti vrtu stávajícího. Oba vrty budou následně navzájem propojeny. Záložní vrt je hluboký 150 m s průtokem 3 l/s a byl vybudován za dotační podpory z Operačního programu životního prostředí.

 

 

Rozbory vody 2014, 2015,2016

Datum odběru

Číslo protokolu

Číslo vzorku

Místo odběru

Soubor ke stažení 

 
11.02.2014 440/2014 840/2014 Pravlov č.p. 100 PDF soubor  
11.02.2014 480/2014 839/2014 Pravlov vodojem výstup PDF soubor  
11.03.2014 1039/2014 1648/2014 Pravlov vrt, surová voda PDF soubor  
11.03.2014 1088/2014 1649/2014 Trboušany č.p.70, MŠ PDF soubor  
11.03.2014 1076/2014 1076/2014 Pravlov vodojem výstup PDF soubor  
25.03.2014 1106/2014 1968/2014 Trboušany č.p.70, MŠ PDF soubor  
11.03.2014 12198/2014 23003 Pravlov vodojem výstup PDF soubor  
13.05.2014 1920/2014 3267/2014 Němčičky č.p. 50 PDF soubor  
19.08.2014 3685/2014 5828/2014 Trboušany 113, pitná voda PDF soubor  
19.08.2014 3686/2014 5829/2014 Pravlov, vodojem výstup PDF soubor  
21.10.2014 4895/2014 7496/2014 Pravlov vrt - surová voda PDF soubor  
21.10.2014 4668/2014 7495/2014 Pravlov vodojem výstup PDF soubor  
21.10.2014 5191/2014 7497/2014 Kupařovice 20, pitná voda PDF soubor  
25.11.2014 5222/2014 8375/2014 Pravlov 100 ZŠ PDF soubor  
03.02.2015 329/2015 571/2015 Pravlov 100 ZŠ PDF soubor  
03.02.2015 426/2015 570/2015 Pravlov vodojem výstup PDF soubor  
17.03.2015 15532/2015 25319 Pravlov VDJ výstup PDF soubor  
17.03.2015 1488/2015 2086/2015 Pravlov VDJ výstup PDF soubor  
17.03.2015 1489/2015 2087/2015 Pravlov vrt přítok PDF soubor  
17.03.2015 1490/2015 2088/2015 Trboušany MŠ PDF soubor  
18.05.2015 2113/2015 3885/2015 Kupařovice č. 35 PDF soubor  
28.07.2015 3478/2015 5627/2015 Pravlov č.27 PDF soubor  
06.10.2015 4773/2015 7885/2015 Pravlov vrt přítok PDF soubor  
06.10.2015 4774/2015 7886/2015 Pravlov VDJ výstup PDF soubor  
06.10.2015 4980/2015 7887/2015 Trboušany č. 57 PDF soubor  
10.11.2015 5392/2015 8622/2015 Pravlov VDJ výstup PDF soubor  
10.11.2015 5270/2015 8623/2015 Němčičky č.7 PDF soubor